mis apuntes para todos

Archive for the ‘Valencia’ Category

 

 Horario y lugar de realización de las pruebas de acceso para mayores de 25 años. Curso 2008/2009 <- PDF

Horarios de las pruebas:
Prueba Común: 7 de mayo de 2009

15.30 – 16.45 Comentario de texto de un tema de actualidad
16.45 – 17.45 Lengua extranjera
17.45 – 18.15 Descanso
18.15 – 19.15 Castellano
19.15 – 20.15 Valenciano

Prueba Específica: 8 de mayo de 2009

16.00 – 19.00 horas.

Lugar de realización de las pruebas

Los estudiantes tienen que presentarse en el Edificio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas del Campus del Riu Sec.  

Los alumnos tendrán que ir provistos del documento nacional de identidad como una medio de identificación a la hora de realizar las pruebas.

Prueba Común: 7 de mayo de 2009             
JB 2006 AA
JB 2101 AA
JB 2104 AA
JB 2201 AA
JB 2204 AA
JB 1107 AA
JB 1204 AA

 

Prueba Específica: 8 de mayo de 2009 
JB 2003 AA
JB 2004 AA
JB 2006 AA
JB 2007 AA
JB 2101 AA
JB 2102 AA
JB 2104 AA
JB 2204 AA

Información proporcionada por: Unitat de Suport Educatiu

Anuncios

Quina faenà és haver d’estudiar totes les grafies de valencià. Que si l’essa “s” sorda… que si la doble essa “ss”, que si la doble erra “rr”, la be baixa “v”… la be alta “b”… uuff!!!
Afortunadament he trobat un llibre d’exercicis per a practicar-les. A més també té un poc d’ortografia. I el millor de tot és que et pots autocorregir els exercicis perquè al final del llibre estan les solucions.

És un arxiu word, on he escanejat les imatges, i pesa un poc… però gens desmesurat.

practiques-de-llengua-2-ortografia

— traducció i correcció d’aquest text realitzada per SALT.


Anuncios

Categorías